עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור
עט דיקור

עט דיקור

מחיר רגיל 340.00 ₪ 169.99 ₪ מבצע

0
ימים
1
שעות
23
דקות
36
שניות
safe checkout
  • זמן מוגבל בלעדי, המוצר הזה לא זמין בחנויות!
  • 100% שביעות רצון בהתחייבות, 12-20 ימי משלוח.
  • קל ותשלום בינלאומי מאובטח.

ישלךכאביגוףבלתימוסברים? גלהאיךהעטהחשמליהזהלדיקורסינייכוללעזורלךעםזה! 

העטהחשמלילדיקורסיניהזהמשתמשבפולסיםחשמלייםכדילדמותדיקורסיני. שילובשלביוטכנולוגיהמתקדמתודיקורסיניעתיקשהואבטוחויעיל, ללאתופעותלוואי. זהיעילועוזרלהפחתתאוהעלמתכאביראש, פציעותספורט, כאביםכרוניים, כאביםחזקים, כאבימחזור, פטריותועוד..

לעטיששנימצבים:

  • המצב העליון: כאבים שטחיים שקורים ללא סיבה באיזור הפנים או איזור רגיש אחר.
  • המצבהמשני: כאביםבאיבריםשונים, יתןלראותעלידיהמפהאיפהכדאילבצעדיקורחשמליעםהעט. 

עטהדיקורהחשמליעובדללאניקובהעור. הכלבטוח, יעילוקללתפעול. קנהאתשלךעכשיו!

הערה: לאמגיעעםבטריה (בטריהאחתמסוגAA נחוצה)